Uuden palvelukonseptin suunnittelu- ja investointihanke

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta SkiOne Group Oy:lle yritystoiminnan kehittämiseksi.

Rahoitushankkeessa SkiOne Group Oy suunnittelee uutta palvelukonseptia sekä valmistelee investointeja kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2022–31.8.2023.

SkiOne Group Oy:n tavoite on tulevaisuudessa tuottaa uusia matkailupalveluita alueille vahvistaen niiden matkailuvetovoimaa.